MEZINÁRODNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA

SE ZAMĚŘENÍM NA ZEMĚ BENELUXU

Firma vznikla jako jedna z prvních soukromých dopravních firem na jaře 1992. Původně jsme poskytovali především služby spojené s převozem poškozených motorových vozidel a vnitrostátní přepravu. Postupně se požadavky na naše služby nejen zvyšovaly, ale také měnily charakter. Ze strany našich zákazníků byla potřeba přeprav z Německa, Holandska, Belgie a dalších zemí. S ohledem na velký nárůst v mezinárodní dopravě jsme rozšířili vozový park o další vozy i vyšší tonáže. V současné době disponujeme vozidly 1,5 - 120 m3

V naši krátké historii jsme již prováděli přepravy v následujících státech:  Anglie, Belgie, Bělorusko, Francie, Holandsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, Ukrajinapočítadlo.abz.cz